fbpx
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2021
อีเมล [email protected]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 47 อัตรา

หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

อัตราจ้าง47

วันเปิดสมัคร31 สิงหาคม 2020

วันปิดสมัคร8 กันยายน 2020

รายละเอียด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 47 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 8 กันยายน 2563

รายละเอียดตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงานเปิดรับสมัครสอบตามสถานที่ อัตราละ 1 ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานระยอง
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน47
รายละเอียด

1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. นักรังสีการแพทย์
3. พยาบาลวิชาชีพ
4. แพทย์แผนไทย
5. นักโภชนาการ
6. นักวิชาการพัสดุ
7. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
8. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม                                                                                              9. เจ้าพนักงานธุรการ
10. พนักงานช่วยเหลือคนไข้
11. พนักงานเปล
12. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
13. พนักงานบริการ
14. พนักงานเกษตรพื้นฐาน
15. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
16. พนักงานซักฟอก
17. พนักงานขับรถยนต์
18. ผู้ช่วยช่างทั่วไป
19. พนักงานประกอบอาหาร

เอกสารอ้างอิงmoph_08_63
ลิงค์หน่วยงานhttps://www.moph.go.th/

ประกาศรับสมัครงานอื่นๆ