fbpx
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2020
อีเมล [email protected]

สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 11 อัตรา

หน่วยงานสำนักงานศาลปกครอง

อัตราจ้าง11

วันเปิดสมัคร27 สิงหาคม 2020

วันปิดสมัคร10 กันยายน 2020

รายละเอียด

สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 10 กันยายน 2563

รายละเอียดตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงานพนักงานธุรการ
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน10
อัตราจ้าง11,280
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีจะต้องศึกษาวิชาทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000บาท ค่าครองชีพลุกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง 4,000 บาท

ตำแหน่งงานพนักงานเดินหมาย
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง11,280
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา และได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และใบอนุญาตจะต้องไม่หมดอายุนับถึงวันปิดรับสมัคร

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000บาท ค่าครองชีพลุกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง 4,000 บาท

เอกสารอ้างอิงadmincourt_08_63_02
ลิงค์หน่วยงานhttp://www.admincourt.go.th
ลิงค์สมัครสอบhttps://admincourt.thaijobjob.com/

ประกาศรับสมัครงานอื่นๆ