fbpx
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2022
อีเมล [email protected]

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา ปี2564

หน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อัตราจ้าง5

วันเปิดสมัคร23 มิถุนายน 2021

วันปิดสมัคร29 มิถุนายน 2021

รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา สมัครด้วยตนเอง เปิดรับสมัคร 23 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียดตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว)(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานสระแก้ว
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน5
อัตราจ้าง18,000
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

เอกสารอ้างอิง1624006774
ลิงค์หน่วยงานhttp://www.mnre.go.th

ประกาศรับสมัครงานอื่นๆ