fbpx
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2020
อีเมล [email protected]

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดสอบเข้ารับราชการ 3 อัตรา

หน่วยงานสำนักงาน ก.พ.

อัตราจ้าง3

วันเปิดสมัคร13 สิงหาคม 2020

วันปิดสมัคร2 กันยายน 2020

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563

รายละเอียดตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงานนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาโท
สอบผ่าน กพสอบผ่านแล้ว
ประเภทพนักงานข้าราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน3
อัตราจ้าง17,500
ถึง19,250
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
4. สาขาวิศวกรรมศาสตร์
5. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

เอกสารอ้างอิงocsc_08_63
ลิงค์หน่วยงานhttps://www.ocsc.go.th/
ลิงค์สมัครสอบhttps://personnel-ocsc.job.thai.com/

ประกาศรับสมัครงานอื่นๆ