fbpx
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2021
อีเมล [email protected]

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา

หน่วยงานสำนักงาน ก.พ.

อัตราจ้าง10

วันเปิดสมัคร3 พฤษภาคม 2021

วันปิดสมัคร25 พฤษภาคม 2021

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 25 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงานนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาโท
สอบผ่าน กพสอบผ่านแล้ว
ประเภทพนักงานข้าราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน10
อัตราจ้าง17,500
ถึง19,250
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ. ภายในกำหนดวันรับสมัครสอบวันสุดท้าย

เอกสารอ้างอิง1618879129
ลิงค์หน่วยงานhttps://www.ocsc.go.th/
ลิงค์สมัครสอบhttps://personnel-ocsc.job.thai.com/

ประกาศรับสมัครงานอื่นๆ