fbpx
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2020
อีเมล [email protected]

ธกส. เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 9 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา

หน่วยงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

อัตราจ้าง9

วันเปิดสมัคร18 สิงหาคม 2020

วันปิดสมัคร14 กันยายน 2020

รายละเอียด

ธกส. เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม - 14 กันยายน 2563

รายละเอียดตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงานปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์(Call Center)
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน5
อัตราจ้าง15,000
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
2. สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 25 คำ/นาที
3. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Word และ MS-Excel ได้ดี
4. ต้องปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครได้ และสามารถทำงานเป็นกะ ตามที่ธนาคารกำหนดได้ โดยไม่มีเงื่อนไข    5. มีน้ำเสียงไพเราะ มีใจรักในงานให้บริการอย่างแท้จริง
6. มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ที่กดดัน เร่งรัดสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีพอสมควร และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูง
7. หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งงานปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานรับฟังและบริหารจัดการเสียงของลูกค้า (VOC)
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน4
อัตราจ้าง15,000
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
2. สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 25 คำ/นาที
3. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Word และ MS-Excel ได้ดี
4. ต้องปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครได้ และสามารถทำงานเป็นกะ ตามที่ธนาคารกำหนดได้ โดยไม่มีเงื่อนไข    5. มีน้ำเสียงไพเราะ มีใจรักในงานให้บริการอย่างแท้จริง
6. มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ที่กดดัน เร่งรัดสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีพอสมควร และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูง
7. หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารอ้างอิงbaac_08_63
ลิงค์หน่วยงานhttps://www.baac.or.th
ลิงค์สมัครสอบhttp://www.irecruitbaac.com/

ประกาศรับสมัครงานอื่นๆ