fbpx
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2021
อีเมล [email protected]

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 23 อัตรา

หน่วยงานการรถไฟแห่งประเทศไทย

อัตราจ้าง23

วันเปิดสมัคร20 เมษายน 2021

วันปิดสมัคร6 เมษายน 2021

รายละเอียด

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน จำนวน 23 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงานด้านช่างซ่อมบำรุง
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศผู้ชาย
อัตราจ้างงาน8
รายละเอียด

คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี วุฒิการศึกษา ปวช. สาขาอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องมือกล ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างแมคคาโทรนิกส์

ตำแหน่งงาน ด้านช่างซ่อมบำรุง
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ม.3
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศผู้ชาย
อัตราจ้างงาน15
รายละเอียด

คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี วุฒิการศึกษา ม.3

เอกสารอ้างอิง1619566510
ลิงค์หน่วยงานhttp://www.railway.co.th/

ประกาศรับสมัครงานอื่นๆ