fbpx
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2021
อีเมล [email protected]

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 72 อัตรา

หน่วยงานกรมบังคับคดี

อัตราจ้าง72

วันเปิดสมัคร17 สิงหาคม 2020

วันปิดสมัคร21 สิงหาคม 2020

รายละเอียด

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 72 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองและทางอีเมล์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563

รายละเอียดตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงานพนักงานขับรถ
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาอื่นๆ
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน26
อัตราจ้าง10,000
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
– เป็นเพศหญิง/ชายและผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี นับแต่วันประกาศรับสมัคร
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี                                            – มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายทีเกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี

ตำแหน่งงานพนักงานขับรถบัส และรถบรรทุก 6 ล้อ
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาอื่นๆ
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน2
อัตราจ้าง16,000
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
– เป็นเพศหญิง/ชายและผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี นับแต่วันประกาศรับสมัคร
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท 2 หรือชนิดที่ 2 (ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี                                                                            – มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายทีเกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี

ตำแหน่งงานพนักงานทั่วไป
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาอื่นๆ
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน42
อัตราจ้าง8,700
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
– เป็นเพศหญิง/ชายและผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปี นับแต่วันประกาศรับสมัคร

ตำแหน่งงานพนักงานทั่วไป (คนพิการ)
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาอื่นๆ
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง8,700
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
– เป็นเพศหญิง/ชายและผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี นับแต่วันประกาศรับสมัคร

ตำแหน่งงานพนักงานวิทยุสื่อสาร
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาอื่นๆ
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง9,500
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
– เป็นเพศหญิง/ชายและผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 70 ปี นับแต่วันประกาศรับสมัคร

เอกสารอ้างอิง1597741178
ลิงค์หน่วยงานhttp://www.led.go.th

ประกาศรับสมัครงานอื่นๆ