fbpx
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2021
อีเมล [email protected]

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน 42 อัตรา

หน่วยงานกรมการแพทย์

อัตราจ้าง42

วันเปิดสมัคร29 กรกฎาคม 2020

วันปิดสมัคร4 สิงหาคม 2020

รายละเอียด

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 42 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2563

รายละเอียดตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงานเภสัชกร
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน7
อัตราจ้าง16,920
ถึง19,680
ตำแหน่งงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน2
อัตราจ้าง15,960
ตำแหน่งงานนักทรัพยากรบุคคล
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน2
อัตราจ้าง13,300
ตำแหน่งงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน3
อัตราจ้าง10,200
ตำแหน่งงานเจ้าพนักงานธุรการ
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน3
อัตราจ้าง10,200
ตำแหน่งงานเจ้าพนักงานพัสดุ
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน3
อัตราจ้าง10,200
ตำแหน่งงานพนักงานบริการ (บริการด่านหน้า)
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน1
อัตราจ้าง10,200
ตำแหน่งงานพนักงานช่วยเหลือคนไข้
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ม.3
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน4
อัตราจ้าง7,590
ตำแหน่งงานพนักงานบริการ
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ม.3
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน7
อัตราจ้าง7,590
ตำแหน่งงานพนักงานประกอบอาหาร
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ม.3
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน6
อัตราจ้าง7,590
ตำแหน่งงานพนักงานเปล
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ม.3
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน4
อัตราจ้าง7,590
เอกสารอ้างอิงdms_24_7_63
ลิงค์หน่วยงานhttp://www.dms.go.th/

ประกาศรับสมัครงานอื่นๆ