fbpx
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2021
อีเมล [email protected]

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 31 อัตรา

หน่วยงานกรมการพัฒนาชุมชน

อัตราจ้าง31

วันเปิดสมัคร25 สิงหาคม 2020

วันปิดสมัคร1 สิงหาคม 2020

รายละเอียด

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) จำนวน 31 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563

รายละเอียดตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงานอาสาพัฒนา (อสพ.)
สถานที่ทำงาน ตามตำแหน่งงานกรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
สอบผ่าน กพไม่ต้องผ่าน กพ
ประเภทพนักงานพนักงานราชการ
เพศไม่ระบุ
อัตราจ้างงาน31
อัตราจ้าง15,000
รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

เอกสารอ้างอิงcdd_08_63
ลิงค์หน่วยงานhttps://www.cdd.go.th/

ประกาศรับสมัครงานอื่นๆ