อยากเป็นทูตต้องทำอย่างไร อยากเป็นทูตต้องเรียนอะไร เป็นทูตต้องเก่งอะไร และอีกหลากหลายคำถามเกี่ยวกับเส้นทางสู่อาชีพ นักการทูต หากคุณเคยได้ยินคำถามเหล่านี้และคุณกำลังสงสัยเกี่ยวกับอาชีพนี้ วันนี้เราจะมาตอบทุกข้อสงสัย พร้อมพาไปดูเส้นทางลัดสู่การเป็นนักการทูตกัน
นักการทูต เป็นใคร

นักการทูต คือผู้ประสานงาน เจรจาระหว่างรัฐกับองค์กรระหว่างประเทศหรือรัฐกับรัฐ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ มีบทบาทคือเป็นตัวแทนดูแลส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศไทยในสนามต่างประเทศ ตั้งแต่ภาพลักษณ์สังคมความเป็นอยู่ของประเทศ ไปจนถึงเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยจะต้องทำหน้าที่รับข้อมูลภายนอกประเทศที่อาจจะส่งผลกระทบหรือเป็นผลประโยชน์จากต่างประเทศ นำมารายงานให้กับรัฐบาลไทย และวางแผนเสนอมาตราการเพื่อช่วยแก้ไขทั้งเรื่องเศรษฐกิจและนโยบายความเป็นอยู่ต่าง ๆ โดยจะต้องเป็นผู้แทนเจรจานโยบาย ข้อเสนอต่าง ๆ ให้กับประเทศที่ไปประจำอยู่ ถือว่าเป็นคนเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีงามระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ หรือเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศ

นักการทูต ต้องเรียนอะไร
แน่นอนว่าคณะรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นตัวเลือกแรกที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสายงาน นักการทูต โดยตรง แต่สำหรับใครที่ไม่ได้จบคณะนี้ก็อย่าเพิ่งท้อใจไป เพราะไม่ได้มีข้อประกาศชัดเจนว่าการจะเป็น นักการทูต จะต้องจบอะไร และยังมีคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถมาทำงาน นักการทูต ได้อีกหลายสาขาวิชา เช่น

  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาภาษาวรรณคดี
  • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะวัฒนธรรม
  • สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาปรัชญาศาสนาเทววิทยา
  • สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นต้น

นักการทูต ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
ภาษาดี มีทักษะการปรับตัว รอบรู้ มีเหตุผล ช่างคิด มีวาทศิลป์ ประนีประนอม หากคุณมีคุณสมบัติดังนี้ ยินดีด้วย คุณคือนักการทูต ภาษาดีเป็นคุณสมบัติแรกของ นักการทูต เนื่องจากต้องใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสาร เจรจาเรื่องสำคัญระดับประเทศ ดังนั้นคนจะเป็นนักการทูตต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดีมากและหากใครมีความรู้ภาษาที่สามก็ยิ่งดีขึ้นไปอีก

ปรับตัวเก่ง เนื่องจาก นักการทูต ต้องเดินทางอยู่บ่อยครั้ง ต้องพบเจอกับสังคมใหม่ ๆ อยู่เสมอ การพาตัวเองไปอยู่ในต่างแดนและสังคมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ต่างชาติ ต่างวัฒนธรรม ทักษะการปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญ จะช่วยทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและทำให้การทำงานราบลื่นมากยิ่งขึ้น

รอบรู้ นอกจากมีความรู้เรื่องการใช้ภาษาแล้ว นักการทูต ที่ดีความมีความรอบรู้ จับประเด็นได้เยี่ยม สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองทั้งในและต่างประเทศ มีความสนใจทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง หลากหลายด้านเพื่อประกอบการทำงานให้มีประสิทภาพากยิ่งขึ้น

มีเหตุผล ช่างคิด มีวาทศิลป์ ประนีประนอม ด้วยลักษณะการทำงานที่ต้องต่อรอง เจรจา ประสานงานกับผู้คนทักษะการสื่อสารเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญ โดยต้องเริ่มมาจากความมีเหตุผล รู้จักคิด ไตร่ตรอง วิเคราะห์ และใช้ทักษะทางด้านการสื่อสารหรือวาทศิลป์ เพื่อการโน้มน้าวให้อีกฝ่ายคล้อยตามเราให้ได้

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว เชื่อ่ว่าหลาย ๆ คนคงพร้อมสำหรับการเป็น นักการทูต กันแล้ว สเต็ปต่อไปคือการสอบเข้า โดยจะแบ่งเป็นรอบดังนี้

  • การสอบภาค ก. เป็นข้อสอบกากบาท ความรู้ ทั่วไป สำหรับทุก ๆ คนที่ต้องการเข้ารัลราชการ
  • การสอบภาค ข. เป็นข้อสอบวัดความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง แต่ละตำแหน่งจะสอบแตกต่างกัน
  • ด่านสุดท้ายคือ การสอบภาค ค. จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบแตกต่างกันออกไปในแต่ละปี

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดโอกาสดี ๆ เกี่ยวกับการสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งต่าง ๆ ให้ติดตามข่าสารดี ๆ จากเว็บไซต์ของเราได้เลย วันนี้หลังจากได้เรียนรู้เส้นทางลัด นักการทูต กันแล้ว อย่าลืมที่จะฝึกฝน มุ่งมั่นและตั้งใจทำตามความฝันกันนะ