ไม่ว่าจะสาขาอาชีพไหนการเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนลงสนาม ย่อมเป็นเรื่องที่สำคัญเสมอ อาชีพนักบัญชีก็เช่นกัน จำเป็นต้องมีทัศนคติที่อยากจะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ทำให้อาชีพนี้กลายเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมอีกอาชีพหนึ่ง เพราะความมั่นคงในการทำงาน และผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งอัตราการทำงานที่ยังขาดแคลนอย่างต่อเนื่องทำให้อาชีพนักบัญชีต่างเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างหลากหลาย แต่หากใครที่กำลังสับสนอยู่ว่าตัวเองเหมาะจะเป็นนักบัญชีหรือเปล่า วันนี้ลองมาเปิดใจพร้อมสังเกตพฤติกรรมของตัวเอง เพื่อเตรียมตัวประลองสนามอาชีพนักบัญชีกันเถอะ
หากคุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ อาชีพนักบัญชีก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

 • ความซื่อสัตย์ หนึ่งในคุณสมบัติที่นักบัญชีควรมี คือคุณต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ และเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี เพราะความเคลื่อนไหวทางการเงินของบริษัทจะมีนักบัญชีเท่านั้นที่รู้ หากข้อมูลสำคัญหลุดไปคุณอาจจะไม่เหมาะกับอาชีพนักบัญชีที่ดีก็เป็นได้
 • ความละเอียดรอบคอบ ถ้าคุณคือคนที่มีความละเอียดรอบคอบ อาชีพนักบัญชีอาจจะตอบโจทย์ความต้องการของคุณ เพราะความละเอียดรอบคอบคือสิ่งที่นักบัญชีทุกคนพึงมี
 • คุณสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับงานบัญชีได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ โดยคุณต้องนำเอาความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • สุดท้ายขาดไม่ได้เลย คือความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ นักบัญชีที่ดีต้องนำเสนอข้อมูลทางบัญชีที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง และรวดเร็ว

เมื่อได้เรียนรู้ไปแล้วว่างานบัญชีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนั้น มาถึงขั้นตอนของการเตรียมตัวเรียนรู้งานกันบ้างดีกว่าค่ะ งานบัญชีที่ใคร ๆ ก็อยากทำจะมีลักษณะงานอย่างไรบ้าง ต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง เรามีคำตอบมาฝากกันในบทความนี้เลย

เตรียมตัวเตรียมใจ ฝึกไว้ทำงานบัญชี
มาเริ่มต้นไปด้วยกันดีกว่า เพื่อจะนำเราเข้าสู่งานบัญชีเต็มตัว อาจจะเริ่มกับชีวิตประจำวันของตตัวเราเองก่อนก็ได้ว่าในแต่ละวันของเรานั้นำอะไรอยู่ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบอย่างแน่นอน คืออะไรบ้าง มาเรียนรู้และศึกษาไปพร้อม ๆ กับเรากันค่ะ

 1. ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องครบถ้วนของจำนวนเงินที่บันทึกลงในสมุดบัญชี รวมทั้งเอกสารทางการเงินของสถานประกอบกิจการ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล หรือจะดูเงินในบัญชีของเราก่อนก็ได้ฝึกฝนเอาไว้ก่อน
 2. ตรวจรายการต่างๆ ที่บันทึกไว้ในสมุดบัญชี เช่น บัญชีประจำวัน หรือ บัญชีรายวันเพื่อให้เชื่อแน่ว่าการบันทึกจำนวนเงินและรายการต่างๆ ลงในสมุดบัญชีเป็นไปโดยถูกต้อง
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของการโอนรายการต่างๆ จากบัญชีรายวันไปลงบัญชีแยกประเภท นับเงินสด และตรวจสอบยอดเงินในธนาคาร
 4. ตรวจสอบจำนวนเงินที่รับมา และจ่ายไปตลอดจนหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย
 5. ตรวจดูเช็คเงินสด เพื่อสอบยอดเงิน ลายเซ็น การขีดฆ่า และวันที่สั่งจ่ายเข้าบัญชีเงินสด
 6. สอบรายการในบัญชีรายวัน และบัญชีแยกประเภทกับใบเสร็จจ่ายเงินสด ใบเสร็จซื้อของ และใบเสร็จแสดงค่าใช้จ่าย
 7. ตรวจสอบรายการสิ่งของ ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงิน อาจทำเอกสารทางการเงินให้แก่ลูกค้า เช่น เอกสารแสดงกำไรและขาดทุนและงบดุล อาจเตรียมรายงานแสดงรายการต่างๆ โดยละเอียด เช่น ต้นทุน สินทรัพย์ หนี้สิน ปริมาณการขายกำไรสุทธิ และค่าเสื่อม

สังเกตคุณสมบัติของการเตรียมตัวเป็นนักบัญชีไปเป็นเป็นที่เรียบร้อย รู้ตัวเองแล้วว่าชอบหรือไม่ชอบอาชีพนี้ ก็ได้เวลามาดูข้อดีของอาชีพนักบัญชีกันบ้าง บอกได้คำเดียวว่า เป็นนักบัญชี มันดีแค่ไหน

 • ผลตอบแทนสูง และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามประสบการณ์ไม่ว่าจะบริษัทเล็กหรือใหญ่ ต่างก็อยากได้นักบัญชีที่มีคุณภาพมากประสบการณ์ ไปร่วมทำงานให้กับบริษัท
 • เรียนบัญชีไม่มีวันตกงาน เพราะเป็นอาชีพที่ทุกบริษัทจำเป็นต้องมี ศักยภาพการเติบโตในหน้าที่การงานสูง เนื่องจากบริษัทขาดแคลนและเป็นที่ต้องการอยู่ตลอดเวลา
 • มีโอกาสเป็นได้เป็นเจ้าของกิจการหรือเลือกทำงานอิสระก็ได้ แถมค่าตอบแทนก็คุ้มค่า เพราะอาชีพนักบัญชี ถือเป็นวิชาชีพอิสระ หากใครไม่ต้องการกินเงินเดือนเป็นลูกจ้างองค์กรหรือบริษัท ก็สามารถเลือกทำงาน “ผู้ตรวจสอบบัญชี” หรือตั้งบริษัทรับทำบัญชีเป็นนายตัวเองได้เช่นกัน

เตรียมตัวรู้คุณสมบัตินักบัญชีไปก็แล้ว รู้ว่าเป็นนักบัญชีต้องทำหน้าที่อะไรไปก็แล้ว เช็กข้อดีของอาชีพบัญชีไปก็แล้ว มาถึงเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน คือผลตอบแทนที่ได้รับของการเป็นนักบัญชี อ๊ะ อ๊ะ อยากรู้กันแล้วใช่ไหมละว่าเป็นนักบัญชีจะได้ผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหน วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก

สำหรับอาชีพนักบัญชีที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน โดยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทหรือองค์กรที่จ้างงานผู้ตรวจสอบบัญชี เนื่องจากผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้จะต้องมีประสบการณ์ในงานบัญชีตามที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.) กำหนดไว้ ดังนั้นค่าตอบแทนจึงไม่มีข้อกำหนดที่แน่นอนตายตัว ค่าจ้างที่ได้รับโดยเฉลี่ยมี ดังนี้

 • ปริญญาตรี 7,500 12,000 – 18,000
 • ปริญญาโท 9,040 18,000 – 25,000

นอกจากค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนแล้วในภาครัฐจะได้รับสวัสดิการตามระเบียบของทางราชการส่วนในภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนอาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่าง ๆ เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา นั่นเอง
หลังจากได้เช็กตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อย ใครที่กำลังตัดสินใจอยากประลองสนามนักบัญชี ก็ให้โอกาสตัวเองได้ทำตามความฝันดูนะคะ เพราะการจะเป็นนักบัญชีมืออาชีพได้นั้น ทุกคนเริ่มมาจากก้าวแรกเสมอ เมื่อก้าวแรกมั่นคง ก้าวต่อไปก็คือประสบการณ์ที่คอยสอนให้เราพัฒนาขึ้นในทุก ๆ วัน การฝึกฝนเหล่านี้เองจะช่วยให้เราเป็นนักบัญชีที่เก่งและดีได้ไม่ไกลเกินเอื้อมเลยค่ะ