fbpx
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2022
อีเมล [email protected]
หน้าแรก เตรียมตัวสู่งานราชการ

ติดตามเรา

100แฟนคลับชอบ

มีหรือไม่ นักการตลาด ในหน่วยงานราชการ

นักการตลาด ไม่ใช่จะเป็นอาชีพที่เกิดขึ้นมาเฉพาะหน่วยงานเอกชนเท่านั้น ในสายงานอาชีพข้าราชการก็มีความจำเป็นเช่นกัน เพราะยังคงต้องทำการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ ให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด เสมือนหนึ่งเราต้อง...