ทุนรัฐบาล รู้ไหมว่า นอกจากการสอบบรรจุราชการแล้วยังอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้คุณก้าวเข้าสู่อาชีพอันทรงเกียรติ ซึ่งทางนั้นก็คือ…การสอบชิงทุนนั่นเอง!

อย่างที่รู้กันดีว่าเส้นทางการเป็นข้าราชการนั้นไม่ง่ายเลย คุณต้องผ่านด่านทดสอบที่เรียกกันติดปากว่าภาค ก. ภาค ข. เยอะแยะไปหมด การสอบชิงทุนก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่มีความฝันอยากเข้ารับราชการเป็นจริง แต่แน่นอนว่าก็มีความยากในแบบฉบับของการสอบชิงทุนนั่นแหละ
ถ้าคุณมีความฝันอยากเป็นข้าราชการ แถมยังชอบท้าทายนิด ๆ ทุนนี้เหมาะกับคุณเป็นพิเศษ
ทุน UiS คืออะไร สอบยังไงบ้าง เรามาเริ่มกันเลย!

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบัน การศึกษาในประเทศ หรือ Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS) โอ้โห แค่ชื่อทุนก็ฟังดูน่าตื่นเต้นแล้ว ทุนรัฐบาลนี้เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่ชั้นที่เป็นกลุ่มปัญญาชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ โดยวัตถุประสงค์หลักของทุน UiS คือการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐ โดยการให้ทุนแก่นักศึกษามีศักยภาพสูง ซึ่งเรียนชั้นปีสุดท้าย และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วจะได้เข้ารับการบรรจุและปฏิบัติราชการทันที ก่อนที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทต่อไป

ลักษณะของทุนที่นอกจากจะให้ทุนการศึกษาแล้วยังมีความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ ผู้รับทุนจะได้ฝึกงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ในระหว่างที่ศึกษา ตลอดจนได้รับการพัฒนาฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานจริง หรือเป็นการวางแผนพัฒนาขีดความสามารถที่ชัดเจนและเป็นระบบ เรียกได้ว่าเป็นการเตรียมกำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศตั้งแต่เนิ่น ๆ เลยทีเดียว ทั้งในเรื่ององค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานราชการ

ความเจ๋งของทุนนี้ คือ ให้ทุน 2 ระยะ ด้วยกัน

ระยะแรก ผู้รับทุนจะได้รับทุนในชั้นปีสุดท้ายจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตรของตนเอง ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปีด้วย หมายความว่าทุน UiS จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายของปีสุดท้ายนั่นเอง หลังจากนั้นจะได้เข้ารับราชการทันทีกับแต่ละหน่วยและปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน เพื่อฝึกอบรมทักษะต่างการทำงาน ฝึกงานกับหน่วยงานเพื่อส่งเสริมการทำงานของตนเอง

ต่อมาเป็นการให้ทุนระยะที่ 2 จะเป็นทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหรือต่างประเทศ หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ผู้รับทุนจะบรรจุเป็นข้าราชการและชดใช้ทุนตามที่กล่าวมาแล้ว ก็จะรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในระยะที่ 2 ซึ่งเมื่อเรียนจบระดับปริญญาโทก็ต้องกลับมาชดใช้ทุนต่อเป็น 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้ทุนเรียนระดับปริญญาโทด้วย

ปลายปี 2561 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ. ก็ได้ประกาศรับสมัคร ทุน UiS ประจำปี 2562 ทุนที่รับสมัครสอบมีทั้งหมด 34 หน่วยงาน 50 ทุนด้วยกัน ซึ่งสาขาวิชาของผู้สมัครทุนครอบคลุมสาขาวิชาหลากหลายมาก ยกตัวอย่างเช่น สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบัญชี สาขาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษก็มีนะ
มาถึงเรื่องการสอบกันบ้าง

ผู้สมัครสอบ จะสอบข้อเขียน 2 วิชา นั่นคือ

  1. วิชาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย Vocabulary and Expressions, Error Recognition และReading Comprehension
  2. วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ ทดสอบเกี่ยวกับการใช้เหตุผลและการวิเคราะห์ โดยการตีความ สรุปความ การอ่านจับประเด็นหรือบทความ แก้ปัญหาข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์หาแนวโน้มจากข้อมูล เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจการเมืองหรือสังคม

เกณฑ์การผ่านก็คือคะแนนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาความสามารถทั่วไปทางวิชาการจะต้องผ่านค่า Mean ของผู้สมัครทั้งหมด เมื่อผ่านข้อเขียนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว จะต้องเข้ารับการฝึกงาน ณ ส่วนราชการ และเข้ารับประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน โดยพิจารณาความเหมาะสมที่จำเป็นต่อการรับราชการ และการศึกษาต่อต่างประเทศ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และ/หรือ Assessment Center Method : ACM หรือวิธีการที่ใช้ในการประเมินศักยภาพและพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรด้วยวิธีการประเมิน การวัดและวิเคราะห์ผลในเรื่องทักษะ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรในองค์กร

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อขอรับทุน จะต้องเข้ารับการฝึกงานในหน่วยงานราชการเจ้าของทุนเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ บอกเลยว่าถ้ามาฝึกงานน้อยว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกงาน หรือไม่มาฝึกงานจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับบุคคลไปเลย การรับสมัครสอบนั้นสามารถสมัครผ่านทาง internet ตามลิงก์นี้เลย http://uis.ocsc.go.th ค่าสมัครสอบเพียง 100 บาทเท่านั้น ช่วงเวลารับสมัคร จะเปิดรับสมัครช่วงพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี รู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมติดตามประกาศสอบ ตรวจสอบคุณสมบัติกันให้ดีๆ นะ

รู้จักกับ UiS กันไปอย่างละเอียดแล้ว น้อง ๆ นักศึกษาคนไหนที่มีฝันอยากจะเดินเข้าสู่สายงานราชการ ได้เรียนต่อและใช้ความรู้ของตนเองต่อยอด พัฒนาการทำงานไปจนถึงประเทศชาติ UiS ก็เป็นหนึ่งทุนที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว และ…ถ้าสนใจแล้วล่ะก็ตั้งเป้าหมายตัวโต ๆ เอาไว้ เพื่อจะได้ล่าฝันของตัวเองให้เป็นจริง
ความท้าทายของการสอบชิงทุนนั้น ไม่ใช่การแข่งกับคนอื่นแค่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการแข่งขันกับตัวเอง ในการหมั่นฝึกฝน ที่สำคัญจะต้องแม่นยำเรื่ององค์ความรู้ การคิดวิเคราะห์ด้วย เราอาจจะเป็นหนึ่งในข้าราชการที่มาจากการชนะคนนับร้อย และชนะใจตนเองก็เป็นได้
คราวหน้าสอบดีดีจะมาแนะนำทุนดี ๆ อะไรอีกนั้น อย่าลืมกดเข้ามาติดตามข่าวสารจากสอบดีดี เรามีอัพเดตให้ ไม่พลาดแน่นอน!

เรียบเรียงจาก https://www.ocsc.go.th/scholarship/uis