จำขึ้นใจ เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่แทนความหมายของข้าราชการได้ดี แล้วเราเคยถามตัวเองไหมว่า เราอยากเป็นข้าราชการเพราะอะไร เชื่อแน่ว่าเหตุผลลึก ๆ ในหัวใจของเรานั้นคือการได้ทำเพื่อแผ่นดิน ทำเพื่อประชาชน ตามความหมายที่แท้จริงของคำว่าข้าราชการที่ว่าข้าราชการเป็นผู้กระทำการงานแทนพระราชา ผู้ที่สละพระวรกายของพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกชนชั้น แม้ว่าการเป็นข้าราชการจะต้องพบเจอกับอุปสรรค ความท้อแท้ในการทำงาน ขอให้ทุกคนตั้งมั่นกับความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติ ดังเพลง “จำขึ้นใจ” ที่สอบดีดีนำมาฝากข้าราชการรวมถึงผู้ที่มีความฝันอยากเป็นข้าราชการในวันนี้

ก่อนจะไปเจาะความหมายที่ลึกซึ้งสร้างพลังจากเนื้อเพลง เราขอให้คุณกดปุ่มฟังเพลงนี้ไปพร้อม ๆ กัน

เนื้อเพลง จำขึ้นใจ

ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมา สวมเครื่องแบบสมญาข้าราชการ

และได้ทำภาระหน้าที่สำคัญ รับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทย

* สานประโยชน์ของชาติและปวงประชา เหมือนคำสัตย์สัญญาที่มอบเอาไว้

ด้วยหลักการเลิศล้ำ หลักธรรมค้ำใจ ภาคภูมิในเกียรติยศศักดิ์ศรี

** จะเดินตามรอยเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจ จะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ดี

มอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้ ทำความดีเพื่อชาติไทย


*** สูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคน ต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไร

ด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไป ฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง (ทดแทนคุณให้พ่อหลวงและแผ่นดิน)

ยึดมั่นหัวใจ ในหลักเที่ยงธรรม รับใช้ประชาชน ทุกคนเท่าเทียมกัน มั่นคงความดีตลอดไป

 

จำขึ้นใจเป็นเพลงที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่รณรงค์ในโครงการรณรงค์ข้าราชการร่วมมือกันประพฤติปฏิบัติตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนหรือเรียกสั้น ๆ ว่าโครงการจำขึ้นใจ ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือก.พ.เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีการรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ผ่านกิจกรรมและสื่อรณรงค์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ เพลง มิวสิควิดีโอ กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการต้นแบบ รวมถึงการประกวดต่าง ๆ ภายใต้สโลแกน จำขึ้นใจ เป็นเสมือนหนึ่งคำมั่นสัญญาให้กับเราทุกคนว่าข้าราชการนั้นจะทำความดี ดูแลประชาชนเป็นอย่างดี

เพลงนี้มีคุณสันติ ลุนเผ่ และ กุสุมาลย์ รุ่งเรือง เป็นผู้ถ่ายทอดอารมณ์เพลงที่ลึกซึ้งกินใจและ ผสานกับการเรียบเรียงและทำนองอันไพเราะโดยคุณเศกพล อุ่นสำราญ แต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือผู้เขียนคำร้องที่มีเนื้อหาปลุกไฟในตัวของผู้ฟังลุกโชนด้วยปณิธานแห่งการเป็นข้าราชการ

หัวใจข้าราชการที่ปรากฏอยู่ในเพลงนี้คือคำว่า “ภูมิใจ” สิ่งแรกที่ข้าราชการทุกคนสัมผัสได้เมื่อยามได้สวมเครื่องแบบข้าราชการ เมื่อมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เลือกแสดงให้เห็นว่าเราพร้อมที่จะทำงานรับใช้ประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงประเทศ แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ เมื่อเป็นข้าราชการแล้วก็เหมือนได้รับใช้และสานต่อสิ่งที่ในหลวงได้หวังมากที่สุดคือการทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม

“สานประโยชน์ของชาติและปวงประชา” เป็นอีกหนึ่งประโยคที่ให้ความหมายอย่างชัดเจน ข้าราชการเป็นผู้ที่สานประโยชน์ของชาติและประชาชน เพราะพวกเขาคือตัวกลางที่จะทำหน้าที่ต่างพระเนตร และพระกรรณของพระมหากษัตริย์ พวกเขาสามารถเข้าถึงประชาชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และแก้ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น

ข้าราชการหรือทุกอาชีพ ต้องมีความรู้ความสามารถมุ่งมั่นในการทำงาน และต้องมีความตั้งมั่น ใช้หัวใจที่แข็งกล้า มีคุณธรรมแน่วแน่ เมื่อผสานเข้ากันแล้ว ไม่ว่าจะเกิดปัญหาใด ๆ ก็ย่อมจะทำให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ ดังเนื้อเพลงในตอนหนึ่งที่ว่าข้าราชการที่ดี มีทั้ง “หลักการเลิศล้ำ” และมี “หลักธรรมค้ำใจ” นั่นเอง นอกจากนั้นแล้วข้าราชการจะต้องมีความเที่ยงธรรม ความซื่อตรงสุจริตเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้สิ่งไหนเลย โดยที่ข้าราชการต้อง มีหัวใจยึดมั่นใน “หลักเที่ยงธรรม” และ “รับใช้ประชาชน ทุกคนเท่าเทียมกัน”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้เป็นต้นแบบของการทำงานเพื่อแผ่นดินในทุก ๆ ด้าน พระองค์ได้กระทำเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนเห็น เมื่อได้สวมเครื่องแบบเป็นข้าราชการก็เหมือนได้ก้าวตามพระราชประสงค์ของพระองค์ เสมือนได้ “เติมเต็มความหมายของข้าราชการที่ดีให้” หนักแน่นขึ้น และเสมือนได้ มอบชีวิตและความทุ่มเท “ทำความดีเพื่อชาติไทย”

สุดท้ายกับท่อนที่โดนใจและเรียกพลังได้อย่างแรงกล้า นั่นก็คือ “สูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคน ต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไร ด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไป ฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง” ซึ่งได้เน้นย้ำคำสัตย์ที่ว่าหากได้ปฏิบัติตนเป็นข้าราชที่ดี เดินตามพระยุคลบาท ได้ปฏิบัติงานใด ๆ ที่ก่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อแผ่นดินนับว่าเป็นเกียรติสูงสุดแล้ว ถือว่าได้ทดแทนคุณให้กับในหลวงและแผ่นดิน

มาถึงตรงนี้แล้ว คิดว่าหลายคนคงได้เติมพลังไฟในการทำงาน รวมเป็นแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ที่อยากเป็นข้าราชการ เพราะนอกจากข้าราชการจะเป็นข้าของแผ่นดินแล้ว ยังเป็นเพียงฟันเฟืองเล็ก ๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศชาติให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ เป็นความหวัง เป็นพลังให้กับประชาชนและประเทศชาติ ดังคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ที่สลักในหัวใจของข้าราชการทุกคนว่า

“จะประพฤติปฏิบัติเป็นข้าราชการที่ดี ตามรอยพระยุคลบาท จะมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของชาติและประชาชนและเสริมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน โดยยึดมั่นในหลักธรรมและความถูกต้องตลอดไป”